Vítejte, dnes je 25. 8. 2019

Kancelář OÚ 568 643 935

Vyhledávání

Přeskočit na hlavní navigaci


Různé > Stavby s přispěním dotacíRůzné

| Poslední aktualizace: 30. 11. 2018 01:11

Zpět

Stavby s přispěním dotací

Zvýšení kvality základního vzdělávání v Rapoticích; reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003657

  • Cíl projektu: Cílem projektu byla modernizace výukových prostor v ZŠ Rapotice prostřednictvím úpravy stávajících učeben.
  • Nově byly vytvořeny učebny výpočetní techniky, přírodovědných předmětů a polytechnických výchov.
  • V rámci modernizace došlo ke zkvalitnění výuky předmětů, které navazují na klíčové kompetence - zejména komunikace
  • v cizích jazycích, práce s   digitálními technologiemi a   technické a řemeslné obory. Projekt je v souladu s programem IROP, cíl 2.4.

Info je ke stažení ZDE

Rozhodnutí o poskytnutí dotace je ke stažení ZDE


Plochy na tříděný odpad a rekonstrukce střechy Bítešská 21  info ke stažení ZDE

Rekonstrukce školní jídelny

Ve srovnání s rokem 2015 přináší výhled do dalších let nárůst v počtu žáků cca o 50%.

Základní škola potřebovala zajistit větší prostory pro stravování žáků.  Z tohoto důvodu

obec provedla úpravy ve stávající školní jídelně. Výdejna obědů byla zmenšena a vzniklý

prostor slouží jako rozšíření jídelny ke stravování pro žáky základní školy. Celkové náklady

činily 323 845 Kč. Z toho tvoří částku 78 134 Kč dotace poskytnutá Fondem Vysočiny a

245 711 Kč uhradila obec ze svého rozpočtu.

FOTO ke stažení ZDE

VytisknoutPřeskočit na obsah

Partneři

  • Skupina ČEZ
  • Fond Vysočina
  • Kraj Vysočina
  • Mikroregion Chvojnice