Vítejte, dnes je 17. 8. 2018

Kancelář OÚ 568 643 935

Vyhledávání

Přeskočit na hlavní navigaci


Úřední deska. > Úřední deskaÚřední deska.

| Poslední aktualizace: 10. 9. 2013 02:09

Zpět

Úřední deska

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Budín Jindřich - rodinný dům

ke stažení ZDE

situace - ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 16. 8. 2018   Sňato dne:

Volby do zastupitelstva obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 2.8.2018 

Stanovení   přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na ulici K Sokolovně Rapotice

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 30,7,2018

Příloha Stanovení   přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na ulici K Sokolovně Rapotice je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 30,7,2018


Oznávení o konání Mimořádné valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací Ivančicko je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 28,7,2018


Drážní úřad Praha - Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením

Veřejná vyhláška ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 19.7.2018     Sňato:

Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání

a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ke stažení ZDE

Vyvešeno: 9. 7. 2018    Sňato:

Informace k výběrovému řízení na dodavatele akce Lesní cesta Boří

lze zjistit ZDE:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-rapotice_2953/lesni-cesta-bori_24705/

z důležitých údajů alespoň Lhůta podání nabídek: 11.7.2018 v 16:00

Vyvěšeno: 3.7.2018     Sňato:


Volby do zastupitelstva obcí, konané ve dnech 5. a 6. října 2018:

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 3.7.2018     Sňato:

Svolání a program veřejného zasedání zastupitelstva obce Rapotice čtvrtek 28.6.2018 od 19:00 

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 15.06.2018    Sňato:

Mikroregion Chvojnice - návrh rozpočtu na rok 2018 ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 14.06.2018    Sňato:

Mikroregion Chvojnice - zpráva o přezkoumání za rok 2017 ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 14.06.2018     Sňato:

Mikroregion Chvojnice - návrh závěrečného účtu ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 14.06.2018     Sňato:

Záměr Obce Rapotice propachtovat nemovitou věc - pozemek p.č. 904/17 a 904/15 k.ú. Rapotice  je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 12.06.2018    Sňato:

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Rapotice, Sudice za rok 2017 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 12. 6. 2018   Sňato:

Zpráva o přezkoumání hospodaření Svazku obcí Rapotice, Sudice - kanalizace a ČOV za rok 2017 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 12.6.2018    Sňato:

Návrh závěrečného účtu obce Rapotice za rok 2017 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 12. 6. 2018  Sňato:

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Rapotice za rok 2017 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 12. 6. 2018  Sňato:

Oznámení o vyvěšení závěrečného účtu 2017 Ivančicko je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 07.06.2018      Sňato:

Vyvěšení tabulky Stavba povolena stavby Rekonstrukce ulici K Sokolovně naleznete ZDE

Vyvěšeno: 25.5.2018      Sňato:


Jmenování pověřence pro GDPR naleznete ZDE

Vyvěšeno: 25.5.2018      Sňato:Svolání a program veřejného zasedání zastupitelstva obce Rapotice středa 30.5.2018 od 19:00 

je ke stažení  ZDE

Vyvěšeno: 21.5.2018      Sňato:


Svazek obcí Ivančicko - porovnání vodného a stočného je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 14.5.2018      Sňato:


VaK Třebíč - oznámení o vyvěšení rozpočtu, výhledu a rozpočtovývh opatření

na rok 2018 ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 11.5.2018      Sňato:

Smlouva uzavřená mezi FC Rapotice a Obcí Rapotice

ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 10.5.2018     Sňato:

Návrh závěrečné zprávy Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice za rok 2017

ke stažení

- závěrečný účet 2017 - návrh ZDE

- rozvaha 12.2017 ZDE

- Výkaz z+z 12.2017 ZDE

- FIN 2-12M 2017 ZDE

- Příloha 12.2017 ZDE

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 ZDE

Vyvěšeno: 2.5.2018         Sňato:


Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření číslo 2/2018

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 26.4.2018      Sňato:

FÚ  - veřejná vyhláška: hromadný předpis daně z nemovitých věcí na rok 2018

a informace je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 25.4.2018       Sňato:

Dobrovolný svazek obcí Vodovody a Kanalizace Třebíč - dále VAK Třebíč

Pozvánka na valnou hromadu VAK Třebíč 13.4.2018 od 10:00 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno:21.3.2018   Sňato:


Plnění rozpočtu VAK Třebíč na rok 2017 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno:21.3.2018   Sňato:


Návrh rozpočtu VAK Třebíč na rok 2018 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno:21.3.2018   Sňato:


VAK Třebíč - Návrh závěrečného účtu 2017 + Zpráva o výsledku přezkoumání

hospodaření za rok 2017 - Příloha A-E je ke stažení ZDE

Vyvěšeno:21.3.2018   Sňato:


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu VAK Třebíč je ke stažení ZDE

Vyvěšeno:21.3.2018   Sňato:
Schválený rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Rapotice je ke stažení ZDE

Vyvěšeno:21.3.2018   Sňato:

Schválený střednědobý výhled na roky 2019 a 2020 příspěvkové organizace Základní škola Rapotice

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno:21.3.2018   Sňato:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření číslo 1/2018

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno:21.3.2018   Sňato:


Záměr Obce Rapotice propachtovat nemovitou věc - pozemek p.č. 904/10 a 909/4

k.ú. Rapotice  je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 19.03.2018    Sňato:

Záměr Obce Rapotice propachtovat nemovitou věc - pozemek p.č. 904/2 a 904/16

k.ú. Rapotice  je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 19.03.2018    Sňato:


Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky Rekonstrukce ulice K Sokolovně

a MK na návsi t.j. na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení dle § 53

zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění je ke stažení ZDE

Zadávací dokumentace příloha č. 1 je ke stažení ZDE

Kvalifikační dokumentace příloha č. 2 je ke stažení ZDE

Celá dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele na adrese: http://rapotice.profilzadavatele.cz/

Vyvěšeno: 08.03.2018    Sňato:

.

Svolání a program veřejného zasedání zastupitelstva obce Rapotice pondělí 5.3.2018 od 19:00

je ke stažení  ZDE

Vyvěšeno: 22.2.2018    Sňato:

Návrh rozpočtu Obce Rapotice na rok 2018  je ke stažení  ZDE

Vyvěšeno: 8.2.2018 Sňato:

Návrh střednědobého výhledu Obce Rapotice na roky 2019 a 2020 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 8.2.2018 Sňato:

Návrh rozpočtu Svazku obcí Rapotice Sudice na rok 2018  je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 8.2.2018 Sňato:

Návrh střednědobého výhledu Svazku obcí Rapotice Sudice na roky 2019 a 2020   je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 8.2.2018 Sňato:

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Číslo jednací: MNnO 206/18/Dop/Kob
vydané Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 18.1.2018 Sňato:

Příloha OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Číslo jednací: MNnO 206/18/Dop/Kob
vydané Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 18.1.2018 Sňato:


Volba prezidenta ČR 2018 - oznámení a místě konání volby prezidenta ČR - II.kolo

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 17.1.2018 Sňato:

Místní akční plán rozvoje vzd+lávání ORP Náměšť nad Oslavou je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 1.1.2018 Sňato:


Volba prezidenta ČR 2018 - pozvánka na první zasedání volební komise

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 15.12.2017 Sňato:

Oznámení o vyvěšení schváleného střednědobého výhledu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

na roky 2019 - 2020

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 15.12.2017 Sňato:

Oznámení o vyvěšení schváleného rozpočtu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice na rok 2018

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 15.12.2017 Sňato dne:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 10/2017

je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 15.12.2017  Sňato dne:


Dotační smlouva mezi FC Rapotice a Obcí Rapotice je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 13.12.2017 Staženo dne:

Dotační smlouva mezi KK Rapotice a OÚ Rapotice ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 13. 12. 2017 Sňato:


Volba prezidenta ČR 2018 - jmenování zapisovatele

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 27.11.2017 Staženo dne:

Volba prezidenta ČR 2018 - informace o počtu a sídlech VO

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 27.11.2017  Staženo dne:


Svolání a program veřejného zasedání zastupitelstva obce Rapotice 6.12.2017 od 19:00

v zasedací místnosti Obce Rapotice je ke stažení ZDE 

Vyvěšeno 20.11.2017 Staženo:Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 9/2017

 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 20.11.2017 Staženo:


Volba prezidenta ČR 2018 - stanovení minimálního počtu členů OVK

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 13.11.2017  Sňato:


Stavební povolení akce Rapotice - Rekonstrukce ulice K SOKOLOVNĚ je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 10.11.2017 Staženo:

Návrh střednědobého výhledu Svazku VaK Ivančice na roky 2019-2020 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 8.11.2017 Staženo:


Návrh rozpočtu Svazku VaK Ivančice na rok 2018 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 8.11.2017 Staženo:


Volby do Parlamentu ČR 2017 - oznámení o době a místě konání voleb

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 4.10.2017 Staženo:

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení  stavby

Rapotice - Rekonstrukce ulice K Sokolovně   je ke stažení  ZDE

Vyvěšeno 10.10.2017 Staženo:


Volby do Parlamentu ČR 20. - 21.10.2017 - zasedání OVK

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 22.09.2017 Staženo dne:

Záměr - krátkodobé pronajmutí pozemků je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 14.09.2017 Staženo:


OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu

na pozemní komunikaci z důvodu provádění rekonstrukce přípojek NN pro domy Nádražní 15 a 93 Rapotice

v době 1.10.2017 7:00-15.10.2017 20:00  je ke stažení ZDE              Situace je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 13.09.2017 Staženo:

Volby do Parlamentu ČR 20.-21.10.2017 - Jmenování zapisovatele

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno  07.09.2017 Staženo:

Volby do Parlamentu ČR 20.-21.10.2017 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 05.09.2017 Staženo:

Svolání a program veřejného zasedání zastupitelstva obce Rapotice 6.9.2017 od 19:00

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 28.08.2017 Staženo: 

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření číslo 6 a 7

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 28.08.2017 Staženo:  


Volby do Parlamentu ČR 20-21.10.2017 - Stanovení minimálního počtu členů volební komise

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 21.08.2017 Staženo:

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu dnem 1.8.2017 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 01.08.2017 Staženo:


Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření číslo 5

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 25.7.2017 Staženo:Vyrozumění, výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení

ve věci žalobce Helena Rousová a Jan Rous oba bytem Náves 17, 675 73 Rapotice

a žalovaný Státní pozemkový úřad se sídlem Husenická 1024/11a Praha

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 12.7.2017 Staženo:


Rekonstrukce komunikace I/23 od 10.7.2017 do 21.7.2017 - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

–Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích vydaná KÚ Jihomoravský kraj

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 10.07.2017  Staženo dne:


Rekonstrukce komunikace I/23 od 10.7.2017 do 21.7.2017 - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

–Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích vydaná Městský úřad Rosice, odbor dopravy

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 10.07.2017  Staženo dne:


Závěrečný účet 2016 Svazku vodovodů a kanalizací  Ivančicko je ke stažení  ZDE  

Vyvěšeno dne 10.07.2017  Staženo dne:    (30,6,2018)

Střednědobý výhle rozpočtu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančicko 2018-2019  je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 10.07.2017  Staženo dne:  (31,12,2017)

Závěrečný účet obce Rapotice 2016 ke stažení  ZDE  

Vyvěšeno dne 15.06.2017  Staženo dne:

Závěrečný účet Svazku obcí Rapotice, Sudice 2016 ke stažení  ZDE

Vyvěšeno dne 15.06.2017  Staženo dne:

Závěrečný účet mikroregionu Chvojnice ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 14.06.2017  Staženo dne:

Zpráva o přezkoumání hospodažení Mikroregionu Chvojnice ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 14.06.2017  Staženo dne:

Rozpočer Mikroregionu Chvojnice na rok 2017 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 14.06.2017  Staženo dne:Informace o svolání valné hromady Svazku obcí Ivančicko je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 05.06.2017  Staženo dne:Svolání a program veřejného zasedání zastupitelstva obce Rapotice 14.6.2017 od 19:00 

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 01.06.2017  Staženo dne:Závěrečný účet Obce Rapotice za rok 2016

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 24.5.2017               Sňato dne:

Závěrečný účet Svazku obcí Rapotice - Sudice za rok 2016

ke stažení ZDE

vyvěšeno dne: 24. 5. 2017       Sňato dne:

Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

je ke stažení ZDE

Obnovený katastrální operát bude k veřejnému nahlédnutí v budově OÚ Rapotice od 28.6.2017 do 13.7.2017

Zaměstnanec KÚ bude na OÚ přítomen jen 28.6.2017 a 13.7.2017 od 14:30 do 16:30

Po dobu nahlédnutí lze obnovený katastrální aparát shlednout na:

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx

Vyvěšeno dne 23.05.2017  Staženo dne:

,

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančicko -  Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 3 a 4.
ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 20.05.2017  Staženo dne:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančicko -   Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SVaK 2018-2019
ke stažení ZDE
Vyvěšeno dne 20.05.2017  Staženo dne:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančicko - Zpráva o výsledku přezkoumání  ke stažení ZDE
Vyvěšeno dne 20.05.2017  Staženo dne:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančicko - Příloha 12 2016 ke stažení ZDE
Vyvěšeno dne 20.05.2017  Staženo dne:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančicko - Výkaz zisků a ztrát  za rok 2016 ke stažení ZDE
Vyvěšeno dne 20.05.2017  Staženo dne:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančicko - Rozvaha za rok 2016 ke stažení ZDE
Vyvěšeno dne 20.05.2017  Staženo dne:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančicko - Závěrečný účet za rok 2016 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 20.05.2017  Staženo dne:

.

Vyhláška č 01/2017 O době nočního klidu přijatá na veřejném zasedání zastupitelstva obce

které se konalo dne 17.5.2017 ke stažení  ZDE

Vyvěšeno dne 19.05.2017  Staženo dne:


Vyhláška č 02/2017 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů přijatá na veřejném zasedání zastupitelstva obce

které se konalo dne 17.5.2017 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 19.05.2017  Staženo dne:

.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 2/2017 (FC Rapotice) ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 10.05.2017  Staženo dne:


Svolání a program veřejného zasedání zastupitelstva obce Rapotice 17.5.2017 od 19:00 

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 4.05.2017  Staženo dne:


VAS Třebíč - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné 
ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 03.05.2017  Staženo dne:

VAS Ivančice - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné 
ke stažení  ZDE

Vyvěšeno dne 24.04.2017  Staženo dne:

Uzavírka přejezdu Rapotice - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikace

ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 24.04.2017  Staženo dne:

Přehledná situace uzavírky přejezdu Rapotice ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 24.04.2017  Staženo dne:

Uzavírka přejezdu Rapotice - Uznámení o povolení omezení obecného užívání

uzavírkami a objížďkami ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 24.04.2017  Staženo dne:


Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 2 SVaK Ivančice ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 19.04.2017  Staženo dne:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SVaK Ivančice 2018-2019 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 19.04.2017  Staženo dne:Usnesení Státního pozenkového úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Vysočinu,

pobočka Třebíč ve věci přerušení řízení o provedení komplexnich pozemkových úprav v k.ú. Rapotice

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 03.04.2017  Staženo dne:


SVaK Ivančice - Oznámení o vyvěšení závěřečného účtu  je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 23.3.2017  Staženo dne:

SVaK Ivančice - oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č.1 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 23.3.2017  Staženo dne:

SVaK Ivančice - oznámení o vyvěšení rozpočtu je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 23.3.2017  Staženo dne:

.

SVAK Třebíč zpráva o přezkoumání hospodaření je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 20.3.2017  Staženo dne:

SVAK Třebíč přílohy zprávy o přezkoumání hospodaření jsou ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 20.3.2017  Staženo dne:Schválený rozpočet svazku obcí Rapotice Sudice na rok 2017  ke stažení  ZDE

Schváleno dne 27.02.2017 Vyvěšeno dne 20.3.2017  Staženo dne:

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu Svazku Obcí Rapotice - Sudice na roky 2018 a 2019

ke stažení ZDE

Schváleno dne: 27.02.2017   Vyvěšeno dne 20.3.2017 Staženo dne:

Rozpočet ZŠ Rapotice na rok 2017 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 17.3.2017  Staženo dne:

Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ na roky 2018 a 2019 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 17.3.2017  Staženo dne:

.

Návrh závěrečný účet VAK Třebíč na rok 2016 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 17.3.2017  Staženo dne:

Návrh rozpočtu VAK Třebíč na rok 2017 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 17.3.2017  Staženo dne:

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu VAK Třebíč na rok 2018 až 2022 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 17.3.2017  Staženo dne:

Plnění rozpočtu VAK Třebíč v roce 2016 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 17.3.2017  Staženo dne:

.

VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172, 674 01Třebíč

ZVEŘEJŇOVÁNÍ PODLE NOVELY ZÁKONA č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH

ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ. Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE

na aktuální rok, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření,

schválený závěrečný účet svazku a rozpočtové provizorium jsou nebo budou zveřejněny

na webových stránkách dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE na adrese:

http://www.vaktr.cz/hospodareni.html

Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v sídle dobrovolného svazku obcí

VODOVODY A KANALIZACE, ulice Kubišova 1172, Třebíč.

Vyvěšeno dne: 15.3.2017  Staženo dne:


Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená mezi Vodovody a kanalizace - dobrovolný svazek obcí

a obcí Vícenice u Náměště ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 15.3.2017 Staženo dne: (3 roky)


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku

obcí Rapotice - Sudice za rok 2016   ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 9.3.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rapotice za rok 2016

ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 9.3.2017  Staženo dne:

Rozpočet Obce Rapotice na rok 2017  ke stažení  ZDE

Schváleno  zastupitelstvem obce dne: 27,2,2017 Vyvěšeno dne 8.3.2017

Střednědobý rozpočtový výhled Obce Rapotice na roky 2018 a 2019  ke stažení  ZDE

Schváleno  zastupitelstvem obce dne: 27,2,2017 Vyvěšeno dne 8.3.2017


Rozpočtové provizorium Obce Rapotice na leden až březen 2017  ke stažení ZDE

Schváleno  zastupitelstvem obce dne: 30,11,2016

Vyvěšeno dne 8.3.2017


Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená mezi Vodovody a kanalizace - dobrovolný svazek obcí

a obcí Výčapy ke stažení  ZDE

Vyvěšeno dne: 06.03.2017  Staženo dne:   (pozn. za 3 roky)

Záměr - krátkodobé pronajmutí pozemků ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 25,02,2017 Staženo:


Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená mezi Vodovody a kanalizace - dobrovolný svazek obcí

a obcí Lhanice ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 24.02.2017  Staženo dne:   (pozn. za 3 roky)

Z důvodu provádění údržbových prací na komunikacích v Náměšti nad Oslavou

stanovil MěÚ Náměšť nad Oslavou odbor dopravy a silničního hospodářství

přechodnou úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních

komunikacích v Náměšťi nad Oslavou pro označení pracovišť při provádění údržbových

a dalších prací podobného charakteru, v termínu od 1.4.2017 – 31.3.2018

dokument je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 10.02.2017   Staženo dne:Svolání veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rapotice na 27.2.2017 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 09.02.2017   Staženo dne:

Návrh rozpočtu Obce Rapotice na rok 2017 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 09.02.2017  Staženo dne: 

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Rapotice na roky 2018 a 2019 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 09.02.2017   Staženo dne:

Návrh Rozpočtu Svazku Obcí Rapotice - Sudice na rok 2017 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 09.02.2017   Staženo dne:

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku Obcí Rapotice - Sudice na roky 2018 a 2019 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 09.02.2017   Staženo dne:

Oznámení zahájení územního řízení - nařízení ústního jednání spojeného s ohledáním na místě

stavba Rapotice - rekonstrukce ulice k Sokolovně na den 28.2.2017 v 9:00 u OÚ Rapotice

ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 27.01.2017  Staženo dne: 

http://www.rapotice.cz/data/file1489594803.pdf

ke stažení ZDE 

Vyvěšeno dne: 14.12.2016  Staženo dne:   (pozn. za 3 roky)


Pozemkový úřad - Rozhodnutí o odvolání ke stažení ZDE


vyvěšeno dne 14.12.2016


Výběrové řízení na dodavatele stavby lesní cesta Boří:

Zadávací dokumentace je ke stažení ZDE

Smlouva o dílo je ke stažení ZDE

Základní způsobilost je ke stažení ZDE

Projektová dokumentace bude zaslána na výžádání emailem na Obec Rapotice.cz

Vyvěšeno dne: 12.12.2016    Staženo dne:


Oznámení Státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu pozemků ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 21.11.2016    Staženo dne:


Ve středu 30.11.2016 od 19:00 se koná v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání

ZO Rapotice s tímto programem:

 1. Zahájení

 2. Schválení programu
 3. Zpráva z činnosti zastupitelstva obce od 14,09,2016,
 4. Schválení smluv.
 5. Systém náležité péče 2017 (obecní lesy)
 6. Různé.
 7. Diskuse.
 8. Závěr

Vyvěšeno dne: 17.11.2016    Staženo dne:


Návrh Rozpočtového Výhledu Svazku Obcí Rapotice - Sudice na roky 2017 a 2018 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 12.11.2016    Staženo dne:


Pozvánka na Valnou hromadu Svazku obcí Ivančicko
ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 17.11.2016    Staženo dne:

Návrh rozpočtu pro rok 2017 Svazek Ivančicko ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 10.11.2016    Staženo dne:

Komentář k Rozpočtu svazku obcí Ivančicko pro rok 2017 ke stažení  ZDE

Vyvěšeno dne: 10.11.2016    Staženo dne:

Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená mezi Vodovody a kanalizace - dobrovolný svazek obcí

a Městysem  Mohelno    ke stažení   na  http://www.vaktr.cz/verejnopravni-smlouvy.html

Vyvěšeno dne: 24.10.2016 Staženo dne:   (pozn. za 3 roky)Smlouva mezi FC Rapotice a OÚ Rapotice o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Rapotice

ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 6,10,2016   Staženo dne:

Z důvodu výstavby chodníku a přechodu na ulici Bítešská dojde k omezení dopravy -

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikace 3.10-30.11.2016

ke stažení         ZDE    Přehledná situace ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 26.9.2016
Vyhláška Kraje Vysočina   O vydání aktualizace č. 2

Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy 

ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 23.9.2016


Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva kraje Vysočina

konaných 7 a 8.10.2016 ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 20,9,2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 8,9,2016

Ve středu 14.09.2016 od 19:00 se koná v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání

ZO Rapotice s tímto programem:

 1. Zahájení

 2. Schválení programu
 3. Zpráva z činnosti zastupitelstva obce od 15,06,2016,
 4. Schválení smluv.
 5. Různé.
 6. Diskuse.
 7. Závěr

Vyvěšeno dne: 24.08.2016    Staženo dne:


Smlouva o poskytnutí dotace číslo ZZ01488.0270 - program obnovy venkova

uzavřená mezi KÚ Vysočina a Obcí Rapotice ke stažení   ZDE

Vyvěšeno dne: 01.08.2016 Staženo dne:  


Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená mezi Vodovody a kanalizace - dobrovolný svazek obcí

a Obcí Šebkovice    ke stažení   ZDE nebo http://www.vaktr.cz/verejnopravni-smlouvy.html

Vyvěšeno dne: 01.08.2016 Staženo dne:   (pozn. za 3 roky)

Akce K Sokolovně:

Vzhledem k tomu, že se přihlásil pouze jeden uchazeč a nelze tudíž řádně uplatnit kritérium nejnižší ceny,

protože není možnost výběru, když ta předpokládá alespoň dva uchazeče,

rozhodl jsem jako starosta jednající za obec jako statutární orgán a to v souladu s většinovým souhlasem

zastupitelstva obce o změně kritéria, aby se v řízení mohlo pokračovat a to takto:

 1. Doba plnění veřejné zakázky projektové dokumentace pro územní řízení byla prodloužena z 90-ti na 100 dnů.
 2. Doba plnění veřejné zakázky projektové dokumentace pro stavební povolení byla prodloužena z 90-ti na 100 dnů.
 3. Doba plnění veřejné zakázky projektové dokumentace pro provedení stavby byla prodloužena z 60-ti na 70 dnů.

Lhůta na předložení nabídek byla prodloužena do 17.8.2016 v 17:30,

Více viz Oznámení o opětovném vyhlášení výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace Akce K Sokolovně


Oznámení o opětovném vyhlášení výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace

Akce K Sokolovně ke stažení  ZDE

Vyvěšeno dne: 27.07.2016 Staženo dne:

Příloha č1 opětovného vyhlášení výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace

Akce K Sokolovně ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 27.07.2016 Staženo dne:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Ulice Bítešská chodník podél

silnice III/3951 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 30.06.2016 Staženo dne:

Zadávací dokumentace ke stažení ZDE

Krycí list nabídky ke stažení ZDE

SOD ke stažení ZDE

Prohlášení §68 ke stažení ZDE

Více k akci http://rapotice.profilzadavatele.cz/


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace Akce K Sokolovně

ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 30.06.2016 Staženo dne:

Příloha č1 vyhlášení výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 30.06.2016 Staženo dne:

.

Veřejná vyhláška - Oznámení o podaném odvolání do rozhodnutí o schválení návrhu komplexních

pozemkových úprav v k.ú. Rapotice č.j. SPU 239135/2016 ze dne 11.5.2016 vydaného Státním

pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Kraj Vysočina pobočka Třebíč

ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 20.6.2016    Staženo dne:


Smlouva o poskytnutí dotace Obci Trnava č.j. 230/2016    ke stažení ZDE

nebo http://www.vaktr.cz/verejnopravni-smlouvy.html

Vyvěšeno dne: 15.06.2016 Staženo dne:   (pozn. za 3 roky)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření sdružení obcí Mikroregion Chvojnice ke stažení  ZDE

Vyvěšeno dne: 13.06.2016 Staženo dne:

Závěrečný účet Mikroregion Chvojnice

VytisknoutPřeskočit na obsah

Partneři