Vítejte, dnes je 18. 11. 2018

Kancelář OÚ 568 643 935

Vyhledávání

Přeskočit na hlavní navigaci


Úřední deska. > Úřední deskaÚřední deska.

| Poslední aktualizace: 10. 9. 2013 02:09

Zpět

Úřední deska

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančicko - Návrh rozpočtu na rok 2019


je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 09.11.2018                               Sňato: 

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančicko - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021


je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 09.11.2018                               Sňato: 

Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Rapotice se koná ve středu 31.10.2018 v 19.00hod  v zasedací místnosti obecního úřadu

Program jednání:

1. Zahájení

2. Slib nově zvolených zastupitelů

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů

4. Schválení programu

5. Schválení neuvolněnosti všech členů zastupitelstva Obce Rapotice

6. Způsob volby členů zastupitelstva veřejným hlasováním

7. Volba starosty

8. Volba místostarosty

9. Volba předsedy a členů finančního výboru

10. Volba předsedy a členů kontrolního výboru

11. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva

12. Schválení rozpočtového provizoria platného do doby schválení řádného rozpočtu obce na rok

      2019

13. Schválení smluv

13.1 Dodatek č.1 Smlouvy na Rekonstrukci ulice K Sokolovně a Náves – prodloužení termínu do 

        15.11.2018

13.2  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: ZN-1030043129/002.  Předmětem je

        zřízení budoucího věcného břemene na p.č. 844/8 pro přípojku NN Rapotice Laš na p.č. 854/2

13.3 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: ZN-1030033127/001.

        Předmětem je zřízení budoucího věcného břemene na p.č. 1549/7, 1549/12 pro zemní přípojku

        NN + přípojková skříň

14. Různé

15. Diskuse

16. Závěr

                                                                      

Vyvěšeno: 22.10.2018                               Sňato:  Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - rozpočtové opatření č. 7

Rozpočtové opatření č.7
Dne 20.9.2018 bylo správní radou Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice schváleno rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu na rok 2018.
Vyvěšeno: 17.10.2018
Sňato: ………………………………
Výše uvedená rozpočtová opatření jsou zveřejněna v elektronické podobě na internetových stránkách Svazku http://www.svazekivancice.cz/ . Do jejich listinné podoby lze nahlédnout v sídle společnosti, v kanceláři ekonoma.
Ing. Tomáš Hájek
jednatel
SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE
se sídlem Kounická 1598/78, 66491 Ivančice
ID datové schránky: xbpmmvw
www.svazekivancice.cz

Vyvěšeno: 18.10.2018       Sňato:

Zápis o  výsledků voleb do zastupitelstva obce

ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 8.10.2018      Sňato:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - rozočtové opatření č. 6

ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 26.9.2018         Sňato:

Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5. a 6. října 2018

oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce a do Senátu PČR ke stažení ZDE

vyvěšeno: 19. 9. 2018      Sňato:

Žádost o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

Text žádosti o informaci a poskytnutá informace je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 12.09.2018    Sňato:
Svolání a program veřejného zasedání zastupitelstva obce Rapotice středa 19.9.2018 od 19:00 

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 11.09.2018    Sňato:SVazek vodovodů a kanalizace Ivančice - rozpočtové opatření č. 5

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 29. 8. 2018          sňato dne:

Volby do zastupitelstva obcí a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 5. a 6. října 2018

informace o počtu a sídlech volebních okrsků

ke stažení ZDE

vyvěšeno dne: 20.8.2018    Sňato dne:

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Budín Jindřich - rodinný dům

ke stažení ZDE

situace - ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 16. 8. 2018   Sňato dne:

Volby do zastupitelstva obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 2.8.2018 

Stanovení   přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na ulici K Sokolovně Rapotice

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 30,7,2018

Příloha Stanovení   přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na ulici K Sokolovně Rapotice je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 30,7,2018


Oznávení o konání Mimořádné valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací Ivančicko je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 28,7,2018


Drážní úřad Praha - Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením

Veřejná vyhláška ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 19.7.2018     Sňato:

Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání

a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ke stažení ZDE

Vyvešeno: 9. 7. 2018    Sňato:

Informace k výběrovému řízení na dodavatele akce Lesní cesta Boří

lze zjistit ZDE:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-rapotice_2953/lesni-cesta-bori_24705/

z důležitých údajů alespoň Lhůta podání nabídek: 11.7.2018 v 16:00

Vyvěšeno: 3.7.2018     Sňato:


Volby do zastupitelstva obcí, konané ve dnech 5. a 6. října 2018:

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 3.7.2018     Sňato:

Svolání a program veřejného zasedání zastupitelstva obce Rapotice čtvrtek 28.6.2018 od 19:00 

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 15.06.2018    Sňato:

Mikroregion Chvojnice - návrh rozpočtu na rok 2018 ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 14.06.2018    Sňato:

Mikroregion Chvojnice - zpráva o přezkoumání za rok 2017 ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 14.06.2018     Sňato:

Mikroregion Chvojnice - návrh závěrečného účtu ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 14.06.2018     Sňato:

Záměr Obce Rapotice propachtovat nemovitou věc - pozemek p.č. 904/17 a 904/15 k.ú. Rapotice  je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 12.06.2018    Sňato:

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Rapotice, Sudice za rok 2017 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 12. 6. 2018   Sňato:

Zpráva o přezkoumání hospodaření Svazku obcí Rapotice, Sudice - kanalizace a ČOV za rok 2017 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 12.6.2018    Sňato:

Návrh závěrečného účtu obce Rapotice za rok 2017 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 12. 6. 2018  Sňato:

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Rapotice za rok 2017 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 12. 6. 2018  Sňato:

Oznámení o vyvěšení závěrečného účtu 2017 Ivančicko je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 07.06.2018      Sňato:

Vyvěšení tabulky Stavba povolena stavby Rekonstrukce ulici K Sokolovně naleznete ZDE

Vyvěšeno: 25.5.2018      Sňato:


Jmenování pověřence pro GDPR naleznete ZDE

Vyvěšeno: 25.5.2018      Sňato:Svolání a program veřejného zasedání zastupitelstva obce Rapotice středa 30.5.2018 od 19:00 

je ke stažení  ZDE

Vyvěšeno: 21.5.2018      Sňato:


Svazek obcí Ivančicko - porovnání vodného a stočného je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 14.5.2018      Sňato:


VaK Třebíč - oznámení o vyvěšení rozpočtu, výhledu a rozpočtovývh opatření

na rok 2018 ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 11.5.2018      Sňato:

Smlouva uzavřená mezi FC Rapotice a Obcí Rapotice

ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 10.5.2018     Sňato:

Návrh závěrečné zprávy Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice za rok 2017

ke stažení

- závěrečný účet 2017 - návrh ZDE

- rozvaha 12.2017 ZDE

- Výkaz z+z 12.2017 ZDE

- FIN 2-12M 2017 ZDE

- Příloha 12.2017 ZDE

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 ZDE

Vyvěšeno: 2.5.2018         Sňato:


Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření číslo 2/2018

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 26.4.2018      Sňato:

FÚ  - veřejná vyhláška: hromadný předpis daně z nemovitých věcí na rok 2018

a informace je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 25.4.2018       Sňato:

Dobrovolný svazek obcí Vodovody a Kanalizace Třebíč - dále VAK Třebíč

Pozvánka na valnou hromadu VAK Třebíč 13.4.2018 od 10:00 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno:21.3.2018   Sňato:


Plnění rozpočtu VAK Třebíč na rok 2017 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno:21.3.2018   Sňato:


Návrh rozpočtu VAK Třebíč na rok 2018 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno:21.3.2018   Sňato:


VAK Třebíč - Návrh závěrečného účtu 2017 + Zpráva o výsledku přezkoumání

hospodaření za rok 2017 - Příloha A-E je ke stažení ZDE

Vyvěšeno:21.3.2018   Sňato:


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu VAK Třebíč je ke stažení ZDE

Vyvěšeno:21.3.2018   Sňato:
Schválený rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Rapotice je ke stažení ZDE

Vyvěšeno:21.3.2018   Sňato:

Schválený střednědobý výhled na roky 2019 a 2020 příspěvkové organizace Základní škola Rapotice

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno:21.3.2018   Sňato:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření číslo 1/2018

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno:21.3.2018   Sňato:


Záměr Obce Rapotice propachtovat nemovitou věc - pozemek p.č. 904/10 a 909/4

k.ú. Rapotice  je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 19.03.2018    Sňato:

Záměr Obce Rapotice propachtovat nemovitou věc - pozemek p.č. 904/2 a 904/16

k.ú. Rapotice  je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 19.03.2018    Sňato:


Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky Rekonstrukce ulice K Sokolovně

a MK na návsi t.j. na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení dle § 53

zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění je ke stažení ZDE

Zadávací dokumentace příloha č. 1 je ke stažení ZDE

Kvalifikační dokumentace příloha č. 2 je ke stažení ZDE

Celá dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele na adrese: http://rapotice.profilzadavatele.cz/

Vyvěšeno: 08.03.2018    Sňato:

.

Svolání a program veřejného zasedání zastupitelstva obce Rapotice pondělí 5.3.2018 od 19:00

je ke stažení  ZDE

Vyvěšeno: 22.2.2018    Sňato:

Návrh rozpočtu Obce Rapotice na rok 2018  je ke stažení  ZDE

Vyvěšeno: 8.2.2018 Sňato:

Návrh střednědobého výhledu Obce Rapotice na roky 2019 a 2020 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 8.2.2018 Sňato:

Návrh rozpočtu Svazku obcí Rapotice Sudice na rok 2018  je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 8.2.2018 Sňato:

Návrh střednědobého výhledu Svazku obcí Rapotice Sudice na roky 2019 a 2020   je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 8.2.2018 Sňato:

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Číslo jednací: MNnO 206/18/Dop/Kob
vydané Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 18.1.2018 Sňato:

Příloha OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Číslo jednací: MNnO 206/18/Dop/Kob
vydané Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 18.1.2018 Sňato:


Volba prezidenta ČR 2018 - oznámení a místě konání volby prezidenta ČR - II.kolo

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 17.1.2018 Sňato:

Místní akční plán rozvoje vzd+lávání ORP Náměšť nad Oslavou je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 1.1.2018 Sňato:

Rozpočtové provizorium svazek obcí Rapotice, Sudice ke stažení ZDE

vyvěšeno: 20. 12.2017     sňato: 31.3.2018

Volba prezidenta ČR 2018 - pozvánka na první zasedání volební komise

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 15.12.2017 Sňato:

Oznámení o vyvěšení schváleného střednědobého výhledu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

na roky 2019 - 2020

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 15.12.2017 Sňato:

Oznámení o vyvěšení schváleného rozpočtu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice na rok 2018

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 15.12.2017 Sňato dne:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 10/2017

je ke stažení ZDE

vyvěšeno: 15.12.2017  Sňato dne:


Dotační smlouva mezi FC Rapotice a Obcí Rapotice je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 13.12.2017 Staženo dne:

Dotační smlouva mezi KK Rapotice a OÚ Rapotice ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 13. 12. 2017 Sňato:

Rozpočtové provizorium obec 2018 ke stažení ZDE

vyvěšeno 6.12.2017      sňato: 31.3.2018

Volba prezidenta ČR 2018 - jmenování zapisovatele

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 27.11.2017 Staženo dne:

Volba prezidenta ČR 2018 - informace o počtu a sídlech VO

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 27.11.2017  Staženo dne:


Svolání a program veřejného zasedání zastupitelstva obce Rapotice 6.12.2017 od 19:00

v zasedací místnosti Obce Rapotice je ke stažení ZDE 

Vyvěšeno 20.11.2017 Staženo:Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 9/2017

 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 20.11.2017 Staženo:


Volba prezidenta ČR 2018 - stanovení minimálního počtu členů OVK

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 13.11.2017  Sňato:


Stavební povolení akce Rapotice - Rekonstrukce ulice K SOKOLOVNĚ je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 10.11.2017 Staženo:

Návrh střednědobého výhledu Svazku VaK Ivančice na roky 2019-2020 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 8.11.2017 Staženo:


Návrh rozpočtu Svazku VaK Ivančice na rok 2018 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 8.11.2017 Staženo:


Volby do Parlamentu ČR 2017 - oznámení o době a místě konání voleb

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 4.10.2017 Staženo:

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení  stavby

Rapotice - Rekonstrukce ulice K Sokolovně   je ke stažení  ZDE

Vyvěšeno 10.10.2017 Staženo:


Volby do Parlamentu ČR 20. - 21.10.2017 - zasedání OVK

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 22.09.2017 Staženo dne:

Záměr - krátkodobé pronajmutí pozemků je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 14.09.2017 Staženo:


OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu

na pozemní komunikaci z důvodu provádění rekonstrukce přípojek NN pro domy Nádražní 15 a 93 Rapotice

v době 1.10.2017 7:00-15.10.2017 20:00  je ke stažení ZDE              Situace je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 13.09.2017 Staženo:

Volby do Parlamentu ČR 20.-21.10.2017 - Jmenování zapisovatele

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno  07.09.2017 Staženo:

Volby do Parlamentu ČR 20.-21.10.2017 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 05.09.2017 Staženo:

Svolání a program veřejného zasedání zastupitelstva obce Rapotice 6.9.2017 od 19:00

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 28.08.2017 Staženo: 

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření číslo 6 a 7

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 28.08.2017 Staženo:  


Volby do Parlamentu ČR 20-21.10.2017 - Stanovení minimálního počtu členů volební komise

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 21.08.2017 Staženo:

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu dnem 1.8.2017 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 01.08.2017 Staženo:


Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření číslo 5

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 25.7.2017 Staženo:Vyrozumění, výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení

ve věci žalobce Helena Rousová a Jan Rous oba bytem Náves 17, 675 73 Rapotice

a žalovaný Státní pozemkový úřad se sídlem Husenická 1024/11a Praha

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno 12.7.2017 Staženo:


Rekonstrukce komunikace I/23 od 10.7.2017 do 21.7.2017 - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

–Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích vydaná KÚ Jihomoravský kraj

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 10.07.2017  Staženo dne:


Rekonstrukce komunikace I/23 od 10.7.2017 do 21.7.2017 - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

–Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích vydaná Městský úřad Rosice, odbor dopravy

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 10.07.2017  Staženo dne:


Závěrečný účet 2016 Svazku vodovodů a kanalizací  Ivančicko je ke stažení  ZDE  

Vyvěšeno dne 10.07.2017  Staženo dne:    (30,6,2018)

Střednědobý výhle rozpočtu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančicko 2018-2019  je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 10.07.2017  Staženo dne:  (31,12,2017)

Závěrečný účet obce Rapotice 2016 ke stažení  ZDE  

Vyvěšeno dne 15.06.2017  Staženo dne:

Závěrečný účet Svazku obcí Rapotice, Sudice 2016 ke stažení  ZDE

Vyvěšeno dne 15.06.2017  Staženo dne:

Závěrečný účet mikroregionu Chvojnice ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 14.06.2017  Staženo dne:

Zpráva o přezkoumání hospodažení Mikroregionu Chvojnice ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 14.06.2017  Staženo dne:

Rozpočer Mikroregionu Chvojnice na rok 2017 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 14.06.2017  Staženo dne:Informace o svolání valné hromady Svazku obcí Ivančicko je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 05.06.2017  Staženo dne:Svolání a program veřejného zasedání zastupitelstva obce Rapotice 14.6.2017 od 19:00 

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 01.06.2017  Staženo dne:Závěrečný účet Obce Rapotice za rok 2016

ke stažení ZDE

vyvěšeno: 24.5.2017               Sňato dne:

Závěrečný účet Svazku obcí Rapotice - Sudice za rok 2016

ke stažení ZDE

vyvěšeno dne: 24. 5. 2017       Sňato dne:

Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

je ke stažení ZDE

Obnovený katastrální operát bude k veřejnému nahlédnutí v budově OÚ Rapotice od 28.6.2017 do 13.7.2017

Zaměstnanec KÚ bude na OÚ přítomen jen 28.6.2017 a 13.7.2017 od 14:30 do 16:30

Po dobu nahlédnutí lze obnovený katastrální aparát shlednout na:

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx

Vyvěšeno dne 23.05.2017  Staženo dne:

,

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančicko -  Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 3 a 4.
ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 20.05.2017  Staženo dne:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančicko -   Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SVaK 2018-2019
ke stažení ZDE
Vyvěšeno dne 20.05.2017  Staženo dne:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančicko - Zpráva o výsledku přezkoumání  ke stažení ZDE
Vyvěšeno dne 20.05.2017  Staženo dne:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančicko - Příloha 12 2016 ke stažení ZDE
Vyvěšeno dne 20.05.2017  Staženo dne:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančicko - Výkaz zisků a ztrát  za rok 2016 ke stažení ZDE
Vyvěšeno dne 20.05.2017  Staženo dne:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančicko - Rozvaha za rok 2016 ke stažení ZDE
Vyvěšeno dne 20.05.2017  Staženo dne:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančicko - Závěrečný účet za rok 2016 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 20.05.2017  Staženo dne:

.

Vyhláška č 01/2017 O době nočního klidu přijatá na veřejném zasedání zastupitelstva obce

které se konalo dne 17.5.2017 ke stažení  ZDE

Vyvěšeno dne 19.05.2017  Staženo dne:


Vyhláška č 02/2017 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů přijatá na veřejném zasedání zastupitelstva obce

které se konalo dne 17.5.2017 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 19.05.2017  Staženo dne:

.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 2/2017 (FC Rapotice) ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 10.05.2017  Staženo dne:


Svolání a program veřejného zasedání zastupitelstva obce Rapotice 17.5.2017 od 19:00 

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 4.05.2017  Staženo dne:


VAS Třebíč - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné 
ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 03.05.2017  Staženo dne:

VAS Ivančice - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné 
ke stažení  ZDE

Vyvěšeno dne 24.04.2017  Staženo dne:

Uzavírka přejezdu Rapotice - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikace

ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 24.04.2017  Staženo dne:

Přehledná situace uzavírky přejezdu Rapotice ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 24.04.2017  Staženo dne:

Uzavírka přejezdu Rapotice - Uznámení o povolení omezení obecného užívání

uzavírkami a objížďkami ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 24.04.2017  Staženo dne:


Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 2 SVaK Ivančice ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 19.04.2017  Staženo dne:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SVaK Ivančice 2018-2019 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 19.04.2017  Staženo dne:Usnesení Státního pozenkového úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Vysočinu,

pobočka Třebíč ve věci přerušení řízení o provedení komplexnich pozemkových úprav v k.ú. Rapotice

je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 03.04.2017  Staženo dne:


SVaK Ivančice - Oznámení o vyvěšení závěřečného účtu  je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 23.3.2017  Staženo dne:

SVaK Ivančice - oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č.1 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 23.3.2017  Staženo dne:

SVaK Ivančice - oznámení o vyvěšení rozpočtu je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 23.3.2017  Staženo dne:

.

SVAK Třebíč zpráva o přezkoumání hospodaření je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 20.3.2017  Staženo dne:

SVAK Třebíč přílohy zprávy o přezkoumání hospodaření jsou ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 20.3.2017  Staženo dne:Schválený rozpočet svazku obcí Rapotice Sudice na rok 2017  ke stažení  ZDE

Schváleno dne 27.02.2017 Vyvěšeno dne 20.3.2017  Staženo dne:

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu Svazku Obcí Rapotice - Sudice na roky 2018 a 2019

ke stažení ZDE

Schváleno dne: 27.02.2017   Vyvěšeno dne 20.3.2017 Staženo dne:

Rozpočet ZŠ Rapotice na rok 2017 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 17.3.2017  Staženo dne:

Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ na roky 2018 a 2019 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 17.3.2017  Staženo dne:

.

Návrh závěrečný účet VAK Třebíč na rok 2016 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 17.3.2017  Staženo dne:

Návrh rozpočtu VAK Třebíč na rok 2017 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 17.3.2017  Staženo dne:

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu VAK Třebíč na rok 2018 až 2022 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 17.3.2017  Staženo dne:

Plnění rozpočtu VAK Třebíč v roce 2016 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 17.3.2017  Staženo dne:

.

VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172, 674 01Třebíč

ZVEŘEJŇOVÁNÍ PODLE NOVELY ZÁKONA č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH

ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ. Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE

na aktuální rok, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření,

schválený závěrečný účet svazku a rozpočtové provizorium jsou nebo budou zveřejněny

na webových stránkách dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE na adrese:

http://www.vaktr.cz/hospodareni.html

Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v sídle dobrovolného svazku obcí

VODOVODY A KANALIZACE, ulice Kubišova 1172, Třebíč.

Vyvěšeno dne: 15.3.2017  Staženo dne:


Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená mezi Vodovody a kanalizace - dobrovolný svazek obcí

a obcí Vícenice u Náměště ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 15.3.2017 Staženo dne: (3 roky)


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku

obcí Rapotice - Sudice za rok 2016   ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 9.3.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rapotice za rok 2016

ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 9.3.2017  Staženo dne:

Rozpočet Obce Rapotice na rok 2017  ke stažení  ZDE

Schváleno  zastupitelstvem obce dne: 27,2,2017 Vyvěšeno dne 8.3.2017

Střednědobý rozpočtový výhled Obce Rapotice na roky 2018 a 2019  ke stažení  ZDE

Schváleno  zastupitelstvem obce dne: 27,2,2017 Vyvěšeno dne 8.3.2017


Rozpočtové provizorium Obce Rapotice na leden až březen 2017  ke stažení ZDE

Schváleno  zastupitelstvem obce dne: 30,11,2016

Vyvěšeno dne 8.3.2017


Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená mezi Vodovody a kanalizace - dobrovolný svazek obcí

a obcí Výčapy ke stažení  ZDE

Vyvěšeno dne: 06.03.2017  Staženo dne:   (pozn. za 3 roky)

Záměr - krátkodobé pronajmutí pozemků ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 25,02,2017 Staženo:


Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená mezi Vodovody a kanalizace - dobrovolný svazek obcí

a obcí Lhanice ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 24.02.2017  Staženo dne:   (pozn. za 3 roky)

Z důvodu provádění údržbových prací na komunikacích v Náměšti nad Oslavou

stanovil MěÚ Náměšť nad Oslavou odbor dopravy a silničního hospodářství

přechodnou úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních

komunikacích v Náměšťi nad Oslavou pro označení pracovišť při provádění údržbových

a dalších prací podobného charakteru, v termínu od 1.4.2017 – 31.3.2018

dokument je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 10.02.2017   Staženo dne:Svolání veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rapotice na 27.2.2017 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 09.02.2017   Staženo dne:

Návrh rozpočtu Obce Rapotice na rok 2017 je ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 09.02.2017  Staženo dne: 

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Rapotice na roky 2018 a 2019 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 09.02.2017   Staženo dne:

Návrh Rozpočtu Svazku Obcí Rapotice - Sudice na rok 2017 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 09.02.2017   Staženo dne:

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku Obcí Rapotice - Sudice na roky 2018 a 2019 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 09.02.2017   Staženo dne:

Oznámení zahájení územního řízení - nařízení ústního jednání spojeného s ohledáním na místě

stavba Rapotice - rekonstrukce ulice k Sokolovně na den 28.2.2017 v 9:00 u OÚ Rapotice

ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 27.01.2017  Staženo dne: 

http://www.rapotice.cz/data/file1489594803.pdf

ke stažení ZDE 

Vyvěšeno dne: 14.12.2016  Staženo dne:   (pozn. za 3 roky)


Pozemkový úřad - Rozhodnutí o odvolání ke stažení ZDE


vyvěšeno dne 14.12.2016


Výběrové řízení na dodavatele stavby lesní cesta Boří:

Zadávací dokumentace je ke stažení ZDE

Smlouva o dílo je ke stažení ZDE

Základní způsobilost je ke stažení ZDE

Projektová dokumentace bude zaslána na výžádání emailem na Obec Rapotice.cz

Vyvěšeno dne: 12.12.2016    Staženo dne:


Oznámení Státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu pozemků ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 21.11.2016    Staženo dne:


Ve středu 30.11.2016 od 19:00 se koná v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání

ZO Rapotice s tímto programem:

 1. Zahájení

 2. Schválení programu
 3. Zpráva z činnosti zastupitelstva obce od 14,09,2016,
 4. Schválení smluv.
 5. Systém náležité péče 2017 (obecní lesy)
 6. Různé.
 7. Diskuse.
 8. Závěr

Vyvěšeno dne: 17.11.2016    Staženo dne:


Návrh Rozpočtového Výhledu Svazku Obcí Rapotice - Sudice na roky 2017 a 2018 ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 12.11.2016    Staženo dne:


Pozvánka na Valnou hromadu Svazku obcí Ivančicko
ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 17.11.2016    Staženo dne:

Návrh rozpočtu pro rok 2017 Svazek Ivančicko ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne: 10.11.2016    Staženo dne:

Komentář k Rozpočtu svazku obcí Ivančicko pro rok 2017 ke stažení  ZDE

Vyvěšeno dne: 10.11.2016    Staženo dne:

Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená mezi Vodovody a kanalizace - dobrovolný svazek obcí

a Městysem  Mohelno    ke stažení   na  http://www.vaktr.cz/verejnopravni-smlouvy.html

Vyvěšeno dne: 24.10.2016 Staženo dne:   (pozn. za 3 roky)Smlouva mezi FC Rapotice a OÚ Rapotice o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Rapotice

ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 6,10,2016   Staženo dne:

Z důvodu výstavby chodníku a přechodu na ulici Bítešská dojde k omezení dopravy -

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikace 3.10-30.11.2016

ke stažení         ZDE    Přehledná situace ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 26.9.2016
Vyhláška Kraje Vysočina   O vydání aktualizace č. 2

Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy 

ke stažení ZDE

Vyvěšeno: 23.9.2016


Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva kraje Vysoči

VytisknoutPřeskočit na obsah

Partneři

 • Skupina ČEZ
 • Fond Vysočina
 • Kraj Vysočina
 • Mikroregion Chvojnice